gototopgototop
نظرسنجی اقدامات شرکت
لطفا نظر خود را در خصوص اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اعلام نمایید؟
 
سال 96 سال اقتصادمقاومتی تولید-اشتغال مبارک باد خانه سفرهای استانی

سفرهای استانی

مصوبات دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان زنجان

مصوبات دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان زنجان 

رديف عنوان وزارتخانه/ شرح مصوبه
وزارت نيرو
1 خريد و نصب تله مترينگ در طرح آبرساني زنجان
2 تكميل رينگ اصلي جهت آبرساني و مخازن آب با تغيير شرح عمليات آبرساني به شهر زنجان (ميزان اعتبار متناسب با افزايش حجم طرح افزايش خواهد داشت).
3 اختصاص 5 ميليارد ريالجهت كمك به بازسازي و اصلاح تاسيسات و شبكه توزيع آب شرب شهرهاي استان در سال 87
4 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي قيدار، هيدج، صائين قلعه و آببر پس از تكميل مطالعات از سوي استان و اخذ كميسيون ماده 32
5 تامين اعتبار كمك زيان فروش آب از محل ريدف 503001 براي آب منطقه اي و آبفاي استان
 

160 مصوبه براي توسعه و آباداني بيشتر استان

 

 دومين جلسه استاني هيات دولت به استان زنجان براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان با 160 مصوبه همراه شد. در اين جلسه كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد و با حضور اعضاء هيات وزيران در محل استانداري شهر زنجان به مدت بيش از 4 ساعت برگزار شد، طرح ها و پروژه هاي مهمي براي افزايش سطح رفاه، توسعه، امنيت و آباداني استان زنجان به تصويب رسيد.
اهم اين مصوبه ها به شرح زير مي باشد:

۩ زير بنايي:
الف) صنعت و اشتغال:
• معافيت مالياتي 10 ساله براي واحدهاي جديد الاحداث در شهرکها و نواحي صنعتي شهرستانهاي ايجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانيه و بخشهاي محروم استان (خارج از شعاع 30 کيلومتر مرکز استان) پس از بهره برداري منوط به اينکه ميزان معافيت مذکور در توسعه سرمايه گذاري واحدهاي مذکور هزينه شود.
• اجراي 28 طرح بزرگ اقتصادي به مبلغ 3792 ميليارد ريال در قالب طرح آمايش صنعتي در استان.
• اجراي طرحهاي اكتشاف ژئوشيميايي و شناسايي مواد معدني تبخيري و تهيه نقشه 1:25000 زمين شناسي مناطق مورد نظر در استان.
• مطالعه و بررسي توسعه خوشه صنعتي روي در سال 1387.
• مطالعه و ايجاد مركز فناوري و كسب و كار.
• مطالعه و احداث شهرك صنعتي شماره 4 زنجان.
• احداث و تجهيز آزمايشگاه هاي اداره كل استاندارد استان.
• مطالعه و ايجاد پارک علم و فناوري در استان با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
• مطالعه و احداث يک واحد تبديل متانول به پلي پروپلين و مشتقات آن در استان توسط بخش غيردولتي با تأمين گاز توسط وزارت نفت.
• اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي ايجاد زيرساخت هاي معادن استان در سال 1388.
• مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان.

ب) راه:
• احداث بزرگراههاي شمالي و جنوبي زنجان.
• چهار بانده كردن جاده ترانزيت، محور سه راهي سلطانيه- ابهر تا انتهاي حوزه استحفاظي استان و 16 كيلومتر محور ابهر به تاكستان.
• ارتقاء راه محور سلطانيه- خدابنده همراه با كمربندي شهر قيدار به راه اصلي.
• تسريع در عمليات اجرايي احداث تقاطع غيرهمسطح راه ارتباطي سلطانيه و خدابنده با آزادراه زنجان- قزوين.
• تكميل محور درام به هشتجين خلخال.
• مطالعه ارتقاء راه ابهر- قيدار به راه اصلي درسال 1387.
• توسعه ايستگاه راه آهن زنجان و مطالعه توسعه ايستگاههاي خرمدره و ابهر.
• مطالعه امكان‌سنجي اتصال مراكز تجاري، معادن و شهرك هاي صنعتي استان به شبكه راه آهن.
• تكميل عمليات احداث راه تهم- چورزق تا سال 1388.
• اختصاص کمک براي تکميل و تجهيز فرودگاه زنجان.

ج) مسکن:
• احداث 1200 واحد مسكوني درقالب طرح اقتصادي وسرمايه گذاري توسط سازمان تأمين اجتماعي.
• تأمين اعتبار ايجاد زيرساختهاي شهرکها و زمين هاي مربوط به مسکن مهر.
• واگذاري 40 هکتار از اراضي شهرک کهناب از محل علي الحساب 10% به شهرداري زنجان.
• اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت كمك به بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده محور«شهيد دلجويي» - «داودقلي» (علاوه براعتبار پرداخت شده) در سالهاي 1387 و 1388.
• احداث 250 واحد مسکوني براي محرومين شهري
• اختصاص 20 ميليارد ريال جهت اجراي پروژه هاي مناطق محروم استان

د) آب و کشاورزي:
• امهال يکساله کليه اقساط وامهاي کشاورزان خسارت ديده استان از خشکسالي و سرمازدگي در سال زراعي 1386 و 1387.
• صدور مجوز و اعطاي كمك مالي جهت ايجاد پايانه صادراتي محصولات كشاورزي و باغي استان به ميزان 10% سرمايه گذاري پروژه توسط بخش غيردولتي.
• اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال به منظور تأمين يارانه سود تسهيلات تخصيصي جهت متقاضيان بخش غيردولتي ساخت سيلو و انبارهاي مكانيزه نگهداري و ذخيره سازي گندم و غلات در سال 1387.
• اختصاص مبلغ 60 ميليارد ريال جهت اجراي عمليات آبخيزداري در استان.
• تأمين و انتقال آب به منظور توسعه باغات در سطح 1100 هكتار از اراضي شيبدار استان طي سالهاي 1387 و 1388.
• مطالعه و اجراي شبكه آبياري، زهكشي، تجهيز و نوسازي در 3000 هكتار اراضي كشاورزي استان طي سالهاي 1387 و 1388.
• تقويت ايستگاه تحقيقاتي زيتون طارم.
• انجام مطالعات برآورد سطح، تهيه نقشه و استعداد يابي اراضي كشاورزي با استفاده از سيستم
GIS.
• پيش بيني اعتبار براي ايجاد يگان حفاظت از جنگلها و مراتع كشور در لايحه بودجه سال 1388.
• اختصاص سالانه 15 درصد از اعتبار توليد نهال كشور طي سالهاي 1387 و 1388 به عنوان كمك بلاعوض جهت توليد نهال در استان.
• اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال از محل کمک هاي فني و اعتباري جهت توسعه پروژه هاي انتقال آب و مصرف بهينه آب در طرحهاي کشاورزي استان طي سالهاي 1388 و 1389.
• تأمين اعتبار مورد نياز براي اجراي سيستم آبياري تحت فشار در سطح 3 هزار هکتار از اراضي استان در سال 1387 و پيش بيني اعتبار براي اجراي تا 10 هزار هکتار در سال 1388 و 1389.
• اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت کمک به اجراي طرحهاي کشاورزي استان در سال 1387.
• شروع به احداث پست انتقال 400 كيلوولت ايجرود و اتصالات آن در سال 1387.
• خريد و نصب تله مترينگ در طرح آبرساني زنجان.
• تقويت اعتبار مطالعات طرحهاي تأمين و انتقال آب شركت آب منطقه اي زنجان در سال 1388.
• تأمين اعتبار کافي براي مطالعه و اجراي پهنه بندي سيل و ساماندهي رودخانه قزل اوزن (در محدوده استان) در سال 1387.
• اجراي شبكه هاي 3 و 4 سد گلابر با افزايش اعتبار طرح از طريق فاينانس جهت برقراري سيستم آبياري قطره اي تقاضا مدار و هوشمند.
• تكميل رينگ اصلي آبرساني و مخازن آب با تغيير شرح عمليات طرح آبرساني به شهر زنجان.
• تامين اعتبار کافي جهت كمك به بازسازي و اصلاح تأسيسات و شبكه توزيع آب شرب شهرهاي استان در سال 1387.
• ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرهاي قيدار، هيدج، صائين قلعه و آب بر.
• پيش بيني اعتبار براي مطالعات سدهاي استان.
• مطالعه احداث سد و نيروگاه برق آبي در سطح استان.
• تأمين اعتبار طرحهاي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب استان از محل اعتبارات سدهاي کوچک و زودبازده.
• صدور مجوز استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي براي طرحهاي تأمين منابع آب که از سوي استان ارائه مي شود.
• تأمين اعتبار مورد نياز تکميل سدهاي گلابر، کينه ورس و تالوار به نحوي که در سال 1388 عمليات اجرايي اين سدها به اتمام برسند.
• تقويت اعتباري مناسب براي اجراي سدهاي مشمپا و مراش در سال 1388.

و) انرژي:
• احداث 43 كيلومتر خط انتقال گاز 10 اينچ زرين رود- گرماب (پس از احداث خط لوله سوم آذربايجان) در سال 1388.
• تقويت خط انتقال گاز 12 اينچ زرين آباد- قيدار از طريق خط 30 اينچ زنجان- حلب و بيجار در سال 1387.

ز) ساير موارد:
• نصب و راه اندازي 32 سايت تلفن بي سيم روستايي.
• واگذاري تلفن منازل در 60 روستاي استان.
• بهره برداري از 75 كيلومتر فيبر نوري جهت زيرساخت (استاني).
• ايجاد مسير دوم انتقال راديويي منطقه طارم. (3 لينك)
• توسعه و جايگزيني 30 دستگاه سوييچ كم ظرفيت روستايي.
• نصب و راه اندازي 10 سايت آنتن و رپيتر تلفن همراه.
• نصب و راه اندازي 25 دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي.
• بررسي و ارتقاء گمرک استان.
• اختصاص كمك مالي به ميزان 10% سرمايه گذاري بخش غيردولتي جهت احداث فاز (2) و (3) پروژه نمايشگاه هاي دائمي بين المللي استان.
• ايجاد شعبه صندوق تعاون در شهرستان ماهنشان.
• اختصاص حداقل مبلغ 15 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه جهت آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد.
• اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت خريد دو دستگاه ميني بوس و دو دستگاه خودروي ون زنداني بر.
• احداث ندامتگاه (بازداشتگاه) شهرستان خدابنده.
• احداث سالن تشريح در شهرستاناي زنجان وابهر
• احداث مجتمع قضايي زنجان.
• اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به مراكز آموزش فني و حرفه اي استان جهت خريد 6 دستگاه خودروي آموزشي.
• اختصاص مبلغ 90 ميليارد ريال جهت پرداخت سود تسهيلات، آموزش کسب و کار، آموزش فني و حرفه اي، کارورزي، فارغ التحصيلان دانشگاهي استان جهت مطالبات مربوط و نظارت بر تسهيلات.
• صدور مجوز استخدام 30 مربي جهت تأمين مربي مراکز جديد آموزشهاي فني و حرفه اي استان.
• اختصاص مبلغ 142 ميليارد ريال جهت توسعه و اجراي طرحهاي شهرداريها و دهياريها
• اختصاص 60 دستگاه اتوبوس، 300 دستگاه تاكسي (طرح توسعه)، 800 دستگاه تاكسي جايگزين مسافربرهاي شخصي، 120 دستگاه تاكسي جهت نوسازي و 50 دستگاه ون.
• احداث 5 باب سالن چندمنظوره.
• اختصاص مبلغ 120 ميليارد ريال جهت انجام کارهاي ستاد پيشگيري از حوادث غيرمترقبه در استان
• مطالعه و احداث ساختمان سازمان مسكن و شهرسازي استان.

۩ اقتصادي:
• اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه.
• افزايش اختيارات بانك هاي عامل استان و شعبات ارزي عضو شبكه
SWIR .
• اختصاص مبلغ 500 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي اجراي طرحهاي اشتغالزايي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي.
• اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال تسهيلات به شركتهاي تعاوني فارغ التحصيلان، ايثارگران و بانوان با 10 درصد سهم آورده در سال 1387.
• اختصاص مبلغ 75 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه ايجادي و در گردش به تعاونيهاي استان از منابع داخلي و توديع سپرده صندوق تعاون.

۩ فرهنگي و رفاهي:
• اختصاص مبلغ 89 ميليارد ريال جهت انجام فعاليتهاي کمک به محرومين و مددجويان کميته امداد و بهزيستي
• اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال به منظور كمك به تكميل، تعمير و تجهيز مساجد و حسينيه‌ها، مصلي ها و مدارس علميه استان.
• اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال به منظور كمك به تشكل هاي (غيردولتي) قرآني استان.
• بمطالعه و احداث مجتمع فرهنگي، هنري (تالار بزرگ شهر) زنجان.
• تجهيز كتابخانه مركزي زنجان در سالهاي 1388 و 1389.
• احداث موزه هنرهاي معاصر و گالري هنر.
• اجراي طرح جامع فناوري اطلاعات و شبكه مجازي خصوصي (
VPN) براي كتابخانه‌هاي استان.
• اختصاص 150 هزار جلد كتاب مازاد بر سهميه به استان.
• تكميل و تجهيز 14 كتابخانه عمومي روستايي در مراكز دهستانها (200 ميليون ريال به ازاء هر كتابخانه).
• اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال به منظور کمک به فعاليتهاي فرهنگي در سال 1387.
• احداث دانشكده علوم قرآني.
• احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي سلطانيه و زرين آباد ايجرود و كتابخانه عمومي آب‌بر در سال 1388.
• اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال به منظور ارتقاء سطح پوشش شبكه هاي تلويزيوني از طريق ايجاد 40 ايستگاه.
• اختصاص مبلغ 4.5 ميليارد ريال به منظور تكميل خط فيبرنوري براي ايستگاه پرقدرت تلويزيوني.
• اختصاص مبلغ 1.8 ميليارد ريال به منظور تجهيز صدا و سيماي مركز استان زنجان به استوديوي مجازي.
• اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت احداث مركز جامع فرهنگي و توانبخشي ايثارگران.
• اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال جهت ساماندهي گلزار شهداي استان.


۩ بهداشتي و آموزشي:
• مطالعه احداث آموزشكده هاي فني حرفه اي پسرانه ابهر و دخترانه خرمدره و آموزشكده كشاورزي زنجان.
• اختصاص مبلغ40 ميليارد ريال به منظور تجهيز كارگاهها و آزمايشگاههاي آموزشكده‌الغدير زنجان و مدارس استان.
• اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال جهت تأمين تجهيزات جايگزين مدارس شبانه روزي سطح استان در سال 1387.
• احداث خانه معلم براي مراکز شهرستانهاي فاقد آن و 12 باب کانون فرهنگي – تربيتي
• احداث يک باب دبيرستان کاردانش در خدابنده، يک باب دبيرستان شبانه روزي در ايجرود بالا و يک باب هنرستان کشاورزي در طارم
• خريد و تخصيص 40 دستگاه ميني بوس براي مدارس شبانه روزي استان
• اختصاص سي ميليارد ريال جهت تقويت بودجه بازسازي و نوسازي مدارس غير مقاوم استان.
• تكميل وتجهيز ساختمان نيمه‏تمام دانشكده داروسازي موجود در پرديس و مطالعه و احداث دانشکده جديد.
• احداث ساختمان جديد يا تكميل ساختمان الحاقي نيمه تمام بيمارستان دكتر بهشتي به منظور ايجاد آزمايشگاه مرجع غذا و دارو.
• اختصاص آمبولانس و تجهيزات مورد نياز 6 پايگاه امداد جاده اي.
• اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت احداث، تكميل، تعميروتجهيز مراكز بهداشتي- درماني، خانه هاي بهداشت و پايگاه بهداشت استان.
• مطالعه احداث ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 1387.
• مطالعه امكان سنجي اجراي فاز دوم بيمارستان آموزشي زنجان (آيت اله موسوي).
• مطالعه احداث خوابگاه دانشجويي در محل پرديس در سال 1387.
• اختصاص 178 ميلياردريال جهت اجراي پروژه هاي آمزش عالي استان (تكميل و تجهيز مراكز نيمه تمام دانشگاههاي پيام نور، احداث دانشكده هاي علوم اجتماعي و مديريت، هنر و معماري، تكميل دانشكده كشاورزي و احداث گلخانه پژوهش و تحقيقاتي، زيست شناسي، زمين شناسي، مهندسي رايانه و
IT و نقشه برداري و ... ).
• احداث خوابگاه دانشجويان مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه استان درسال 1388.
• کمک به ايجاد باغ گياه شناسي به منظور جمع آوري و نگهداري ارقام مختلف گياهان استان در دانشگاه زنجان.

۩ گردشگري و محيط زيست:
• واگذاري بناي قديم اداره دارايي زنجان که در زمره آثار ملي و فرهنگي ايران به ثبت رسيده برابر ماده 114 قانون محاسبات عمومي کشور به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
• تعيين 14 منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگري.
• تأسيس پايگاه پژوهشي مردان نمكي در معدن نمك چهرآباد در سال 1387.
• مطالعه امكان سنجي احداث زيرساختهاي گردشگري غارهاي زرين غاز، خرمنه سر و كتله‌خور در سال 1387.
• مرمت و تجهيز 14 بناي تاريخي استان جهت تبديل به موزه.
• مطالعه احداث موزه بزرگ استان در سال 1387.
• انجام مطالعات ايجاد شهرك تخصصي و بازارچه صنايع دستي استان در سال 1387.
• مطالعه امكان سنجي گردشگري در دو محور تهم- طارم- ماسوله و زنجان- سلطانيه- همدان در سال 1387.
• آزادسازي حريم گنبد سلطانيه.
• اختصاص مبلغ 3.5 ميليارد ريال جهت تجهيز آزمايشگاه محيط زيست استان.
• اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال جهت خريد مستثنيات مناطق محيط زيست در سالهاي 1387 و 1388.

۩ ورزشي:
• احداث استخر در شهرستانهايي که فاقد آن مي باشند.
• اختصاص 25 ميليارد ريال جهت كمك به تكميل و تجهيز مجموعه ورزشي كارگران شهرستان زنجان.
• تكميل مجموعه ورزشي انقلاب (پيست تارتان، تأسيسات و روشنايي و ...) در سال 1388.
• احداث 2 باب سالن سرپوشيده تنيس، تير و كمان و پيست اسكيت در زنجان در سال 1388.
• احداث پيست اسكي چمن پاپايي در سال 1388.
• احداث 20 مجموعه ورزشي روستايي (فاز يك) در سال 1388.
• اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال جهت احداث استخر قهرماني سه گانه زنجان
 

 

 

برگزاري نشست کارگروه مسکن ،زيربنايي ،آب و کشاورزي زنجان باحضوررئيس جمهور

کارگروه تخصصي مسکن ، امور زيربنايي ، آب و کشاورزي استان زنجان چهارشنبه شب با حضوررئيس جمهور در استانداري زنجان برگزار شد.
در اين کارگروه تخصصي که اعضاي هيات دولت ، نمايندگان مردم استان زنجان درمجلس شوراي اسلامي ومسئولان استان حضور داشتند در ابتدا وزيران نيرو ، جهاد کشاورزي و مسکن وشهرسازي و مسئولان محلي ذيربط گزارشي از چگونگي اجـراي مصوبات دور اول سفرهيات دولت به استان زنجان و وضع منابع آب ، کشاورزي واجراي طرح هاي ساخت مسکن شهري و روستايي بيان کردند .
درادامه اين جلسه پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي و وزارتخانه هاي ذيربط در زمينه آب و کشاورزي مطرح و بررسي شد.
مطالعه و احداث سد و نيروگاهاي برق آبي در استان ، اختصاص کـد اجـرايي به سدهـاي مطالعاتي مصوب در دور اول سفر هيات دولت به زنجان ، صدورمجوز استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي در طرح هاي منابع اب ، تـامين اعتبار براي توسعه طرح هاي انتقال آب و مصرف بهينه آب در طرح هاي کشاورزي زنجان، افزايش سهم اراضي آبياري تحت فشار استان ازمحل منابع ملي به 10 هزار هکتار ، تامين اعتبار لازم براي ايجاد باغ گياه شناسي در زنجان ، تامين زيرساختهاي شهرک هاي مسکوني براي گروههاي کم درامد وکمک به بازگشايي ، بدنه سازي و طراحي شهري بافت فرسوده شهر زنجان از جمله پيشنهادهايي بود که در جلسه کارگروه تخصصي مسکن و امور زيربنايي ، اب و کشاورزي استان زنجان مطرح و بررسي شد.
همچنين برخي از اين پيشنهادها در جلسه امروز پنج شنبه هيات دولت در استانداري زنجان مطرح خواهد شد.

 

طرحهاي ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي استان زنجان

طرحهاي ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي استان زنجان از مصوبات سفر اول هيات محترم دولت به استان زنجانارقام به ميليارد ريال

رديف عنوان طرح اعتبار مورد نياز براي اتمام طرح اعتبار سال جاري (1387) توضيحات
1 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر زنجان 460 35 براي تكميل شبكه (الباقي به مقدار 300 كيلومتر مندرج در موافقتنامه با برآورد اوليه 300 ميليارد ريال) و احداث مدول دوم تصفيه خانه جهت تحت پوشش قرار دادن جمعيت فعلي شهر به ميزان 375 هزار نفر
2 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر ابهر 50 6/7 به منظور تكميل تصفيه خانه و شبكه جهت تحت پوشش قرار دادن جمعيت فعلي شهر به ميزان 87 هزار نفر
3 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر خرمدره 184 6/5 پيمانكار مدول اول تصفيه خانه و بخشي از شبكه با مبلغ اوليه پيمان 35 ميليارد ريال و مدت 14 ماه انتخاب شده است و الباقي اعتبار براي اجراي شبكه، راه دسترسي، تملك اراضي و خريد تجهيزات و اقلام مورد نياز (براي جمعيت 40 هزار نفر مدول اول) مي باشد.
4 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر ماهنشان 46 6/2 عمليات اجرايي طرح (شامل تصفيه خانه ، شبكه، خط انتقال) جهت تحت پوشش قرار دادن جمعيت 17500 نفر در يك پيمان به مبلغ 18 ميليارد ريال و مدت 14 ماه آغاز شده است و مابقي اعتبار براي تملك زمين و خريد تجهيزات و اقلام مورد نياز در نظر گرفته شده است.
5 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر دندي 29 6/2 عمليات اجرايي طرح (شامل تصفيه خانه ، شبكه، خط انتقال) جهت تحت پوشش قرار دادن جمعيت 7500 نفر در يك پيمان به مبلغ 14 ميليارد ريال و مدت 14 ماه آغاز شده است و مابقي اعتبار براي تملك زمين و خريد تجهيزات در نظر گرفته شده است.
6 ايجاد تاسيسات فاضلاب شهر زرين آباد 29 6/2 در مرحله انتخاب پيمانكار براي عمليات اجرايي كل طرح و تملك زمين و خريد تجهيزات مي باشد. اين طرح براي تحت پوشش قرار دادن جمعيت 5000 نفر مي باشد.
  جمع 798 56  

صا2346توضيح: 1- سامانه اول فاضلاب شهر زنجان در مدار بهره برداري بوده و به منظور استفاده كامل از ظرفيت تصفيه خانه و پرداخت مطالبات پيمانكاران ، تامين حداقل 120 ميليارد ريال در سال جاري ضروري مي باشد.و در صورت تامين اعتبار لازم براي شهر ابهر تا پايان سال جاري سامانه فاضلاب شهر ابهر وارد مدار بهره برداري خواهد شد.2- بر اساس برنامه ريزي هاي بعمل آمده و انتخاب پيمانكاران سامانه تصفيه خانه فاضلاب در ساير شهرها مقرر است پروژه ها در خرداد ماه سال 1388 وارد مدار بهره برداري شود. لذا تامين اعتبار لازم جهت تحقق اين امر الزامي مي باشد.3- با بهره برداري از سامانه فاضلاب شهرهاي فوق الذكر مقدار حدود 19 ميليون مترمكعب پساب به چرخه هاي آب استان بازگردانده خواهد شد. معادل آورد سالانه سد تهم

 

طرحهاي آبرساني به شهرهاي استان زنجان

طرحهاي آبرساني به شهرهاي استان زنجان  از مصوبات سفر اول هيات محترم دولت به استان زنجان                                                                                                                                                                                               ارقام به ميليارد ريال

رديف عنوان طرح اعتبار مورد نياز براي اتمام طرح اعتبار سال جاري (1387) توضيحات
1 طرح آبرساني به شهر زنجان 350 35 اين طرح نيازمند عنايت ويژه در تامين اعتبار متناسب با نيازمنديها بوده و بطوريكه بتوان ظرف مدت دو سال آينده نسبت به تكميل پروژه شامل احداث مخازن ذخيره، تكميل رينگ و خطوط بين مخازن و مدول دوم تصفيه خانه آب اقدام نمود.
2 طرح آبرساني به شهرهاي ابهر و خرمدره 260 - با توجه به اتمام تعهدات اين شركت مبني بر انجام مطالعات لازم و ارسال مستندات به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت اخذ مجوز ماده 32 قانون برنامه چهارم كه تا اين تاريخ نتيجه اي حاصل نشده و گشايش اعتبار لازم اجرايي صورت نپذيرفته است.
  جمع      
 
مطالب بیشتر...
منوی اصلی
ترجمه
loading ?? ??? ????? …
سایتهای مرتبط
پرداخت الکترونیکی

پیغام روزانه
اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جاَّءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَكَسانى ضِياَّئَهُ وَ اَنَا فى نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَكَما اَبْقَيْتَنى لَهُ فَاَبْقِنى لاِمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لا تَفْجَعْنى فيهِ وَ فى غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالى وَ الاْيّامِ بِارْتِكابِ الْمَحارِمِ وَ اكْتِسابِ الْمَأ ثِمِ وَ ارْزُقْنى خَيْرَهُ وَ خَيْرَ ما فيهِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ وَ اصْرِفْ عَنّى شَرَّهُ وَ شَرَّ ما فيهِ وَ شَرَّما بَعْدَهُ اَللّهُمَّ اِنّى بِذِمَّةِ الاِْسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفِ اللّهُمَّ ذِمَّتِىَ الَّتى رَجَوْتُ بِها قَضاَّءَ حاجَتى يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لى فِى الْخَميسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَها اِلاّ كَرَمُكَ وَ لا يُطيقُها اِلاّ نِعَمُكَ سَلامَةً اَقْوى بِها عَلى طاعَتِكَ وَعِبادَةً اَسْتَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِكَ وَ سَعَةً فِى الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِنَنى فى مَواقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَ تَجْعَلَنى مِنْ طَوارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فى حِصْنِكَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلى بِهِ شافِعاً يَوْمَ الْقِيمَةِ نافِعاً اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ.
آمار سایت
اعضا : 624
محتوا : 1864
لینک وب ها : 59
بازدیدکنندگان : 2116326