gototopgototop
نظرسنجی اقدامات شرکت
لطفا نظر خود را در خصوص اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اعلام نمایید؟
 
سال 96 سال اقتصادمقاومتی تولید-اشتغال مبارک باد خانه پرسش های متداول

پرسش های متداول

سوالات و پاسخهای متداول

1- برای واحد شمار کردن انشعاب ساختمانهای مسکونی چه اقدامات و مدارکی مورد نیازمی باشد ؟

مشترک از ساعت7:30دقیقه صبح تا 8:15 دقیقه با دردست داشتن آخرین قبض پرداختی به واحد مساحی مستقر در مناطق شرکت مراجعه نموده ،جهت دریافت پرونده و تعیین زمان بازدید توسط کارشناس مربوطه اقدام که برآورد هزینه یا معافیت از پرداخت بعداز بازدید از ملک تعییین می گردد.

2- جهت خرید انشعاب آب و فاضلاب چه اقدامات و مدارکی نیازمی باشد ؟

برای خرید انشعاب آب برای زمین یا ملک ، مشترک با دردست داشتن مدارک ذیل:

· کپی شناسنامه · کپی پروانه ساختمان ازصفحات 1-2-3 · کپی سند یا قولنامه بنگاهی · قبض همسایه سمت چپ یا راست به واحد پذیرش مناطق جهت تشکیل پرونده مراجعه می نماید و در صورتیکه ملک مورد نظر دارای پروانه ساخت نباشد مشروط به اینکه دارای بنا باشد، مشترک با درست داشتن مابقی مدارک فوق  مراجعه نماید.توضیح اینکه جهت خرید انشعاب فاضلاب فقط همراه داشتن قبض آب کفایت می کند

. 3- جهت خرید انشعاب آب و فاضلاب چه مبلغی با ید پرداخت گردد؟

مبلغ قابل پرداخت جهت خرید انشعاب آب به شرح ذیل می باشد:· منطقه یک   (شهرداری)  به ازای هر واحد 3.000.000 ریال · منطقه دو    (شهرداری)   به ازای هرواحد  2.500.000 ریال · منطقه سه  ( شهرداری)  به ازای هر واحد 3.000.000 ریال · منطقه چهار (شهرداری )  به ازای هر واحد 3.500.000 ریال لازم به ذکر می باشد مبالغ بالا فقط به منظور حق انشعاب آب دریافت گردیده و برای کنتور و لوازم جانبی بسته به قطر انشعاب مبلغی جداگانه دریافت می گردد .70 درصد از هزینه خرید انشعاب آب،بابت خرید انشعاب فاضلاب دریافت می گردد که هزینه لوازم و نصب نیز به این مبلغ اضافه می گردد. لازم به ذکر می باشد در صورت وجود شبکه فاضلاب در محل و نصب نبودن ملک به شبکه هزینه انشعاب فاضلاب نیز الزاما ًًدریافت می گردد.

4- چه ساختمان هایی مشمول معافیت در هزینه واحد شمار می گردد؟

ملکهایی که قبل از سال 71 ساخت و ساز کرده و از آن زمان تا کنون هیچگونه اضافه بنا یا تغییر و تحولی انجام نداده اند .

5- جهت واحد شمارکردن انشعاب آب چه مبلغی باید پرداخت شود؟

بسته به اینکه ملک مورد نظر در کدامیک از مناطق شهری قرار گرفته باشد به شرح ذیل می باشد:· منطقه یک   (شهرداری)  به ازای هر واحد 3.000.000 ریال· منطقه دو    (شهرداری)  به ازای هرواحد  2.500.000 ریال· منطقه سه  ( شهرداری) به ازای هر واحد 3.000.000 ریال· منطقه چهار (شهرداری ) به ازای هر واحد 3.500.000 ریال70درصد ازهزینه خرید انشعاب آب بابت واحد شمار فاضلاب دریافت می گردد.

6- مدارک و شرایط مورد نیاز جهت تقسط انشعاب آب و فاضلاب چه می باشد؟

اخذ ضمانت چک یا سفته به تعداد دو فقره به مقدار مانده مبلغ اقساط شده.شرایط اقساط :  به غیر از مبلغ هزینه نصب که نقدی باید پرداخت شود ، هزینه حق انشعاب آب50 درصد نقد مابقی 12 ماهه تقسیط میشود.انشعاب فاضلاب نیز از ابتدا تقسیط 3 ساله بدون کارمزد  و 7 ساله با اخذ کار مزد انجام می پذیرد.

7- جهت تغییر نام چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است؟

به منظور تغییر نام مشترک با در دست داشتن کپی شناسنامه ، کپی سند یا قولنامه بنگاهی و آخرین قبض پرداختی قبل از ساعت 8:15 دقیقه صبح به واحد مساحی جهت دریافت پرونده از بایگانی و تعیین تاریخ بازدید مراجعه کرده در صورت نداشتن بدهی و تایید کارشناس شرکت و طی مراحل قانونی تغییر نام انجام می گیرد.

8- جهت استعلام محضر چه مراحل و مدارکی نیاز است؟

به منظور استعلام محضر مشترک با در دست داشتن آخرین قبض پرداختی ، نامه محضر و جوابیه شهرداری و نوسازی که تاریخ دریافت و تایید آن زیر 3 ماه باشد به واحد پذیرش شرکت مراجعه کرده در صورت نداشتن بدهی ملک و طی مراحل قانونی استعلام محضر تایید و انجام می گیرد.

9- جهت تغییر محل کنتور چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است نیاز بود و چه مدت به طول می انجامد؟

مشترک با آخرین قبض پرداختی تا قبل از ساعت 8:15  دقیقه صبح به واحد مساحی شرکت مراجعه که بعد از تعیین زمان بازدید و تایید کارشناس شرکت پس از بازدید درصورت نداشتن هیچگونه بدهی ملک ، بعد از واریز مبلغ تعیین شده ، جهت جابجایی کنتور با پیمانکار مربوطه هماهنگی به عمل آمده که  ظرف مدت 1 الی 2 روز جابجایی انجام می گیرد لازم به ذکر می باشد کلیه لوازم و اتصالات مورد نیاز و حفاری محل نصب به عهده مشترک می باشد.

10- علت درج واژه بستانکار به جای مبلغ قابل پرداخت چه می باشد؟

در صورت اضافه پرداخت مشترک به هر دلیلی در صورت مشخص و اثبات شدن، بعد از وصول مطالبات شرکت در صورت باقی ماندن مبلغ واژه بستانکار در قبض درج می گردد.

11- قبض رایگان برای کدامیک از مشترکین ارسال می گردد؟

مشترکین کم مصرف( انشعابات مسکونی )که مصارف ماهانه آنها زیر 7متر مکعب می باشداز پرداخت آب بها و آبونمان معاف هستند.

12- منظور از درج آیتم تعداد خانوار در قبوض چه می باشد؟

خانوارهای 6 نفر و بالاتر که در یک واحد مسکونی سکنا دارند با ارائه سرکوپن و شناسنامه بعد از تایید کارشناس مربوطه در شرکت می توانند از الگوی مصرف بیشتری بهره مند گردند.

13-آبونمان چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همان حق اشتراک می باشد که برای موارد  خدمات پس از فروش دریافت می شود که ماهانه براساس قطر و نوع کاربری دریافت می گردد.

14- نحوه محاسبه هزینه دفع فاضلاب به چه صورت می باشد؟

هزینه دفع فاضلاب در املاک مسکونی برابر با 70 درصد از هزینه درج شده در ستون آب بها محاسبه و دریافت می گردد ولی در مورد املاک غیر مسکونی برابر با هزینه آب بها محاسبه و دریافت می شود در مورد آبونمان فاضلاب نیز برابر با آبونمان آب در هر نوع کاربری و تعداد واحد محاسبه و وصول می گردد.

15- مبلغ مازاد بر الگوی مصرف بر چه مبنایی محاسبه و دریافت می شود؟

طبق آیین نامه اجرایی سال 81 به منظور صرفه جویی در مصرف آب برای هر واحد و خانوار میزان مصرف معینی تعیین گردید که این مقدار در استان قم در ماههای گرم سال (از 15 اردیبهشت تا 14 مهر)25 متر مکعب و دیگر ماهها (از 15 مهرتا 14 اردیبهشت) 20 متر مکعب در ماه می باشد.

16- مبلغ عوارض در قبض بر چه اساس و منظوردریافت می گردد؟

طبق آیین نامه اجرایی شرکت 3 درصد از مبلغ آب بها تحت عنوان عوارض شهرداری دریافت می شود و به شهرداری تعلق دارد.

17- طریقه  محاسبه آب بها به چه شکل می باشد؟

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

18- پرداخت اینترنتی قبوض و پیگیری آن در صورت بروز مشکل چگونه می باشد؟

با مراجعه به سایت شرکت و یا سایت بانکهای ارائه دهنده اینگونه خدمات پس از وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده در قبض و وارد نمود شماره حساب و رمز ورود  مبادرت به پرداخت قبض مربوطه کرده و در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ، از طریق کد رهگیری صادر شده بعد از پرداخت ، قابل پیگیری می باشد.

19- پرداخت قبوض به وسیله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه باید کرد؟

ضمن ورود به سیستم پراختی مربوطه شناسه قبض و شناسه پرداخت موجود در قبض را وارد کرده و با وارد کردن شماره حساب و رمز عبور اقدام به پرداخت قبض می نماییم.در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ضمن دریافت صورت حساب از بانک مربوطه و ارائه به شرکت قابل اصلاح و پیگیری می باشد.

20- شرایط و هزینه مورد نیاز جهت خرید انشعاب آب شیرین به چه شکل محاسبه می گردد؟

هزینه نصب برای هر مشترک بر اساس قطر انشعاب درخواستی و فاصله محل نصب تا شبکه از متقاضی دریافت می گردد و کلیه تعاملات حقوقی و ریالی و فنی، فی مابین متقاضی و پیمانکار مربوطه تنظیم می گردد.امکان درخواست انشعاب آب شیرین برای کلیه اماکن عمومی ،ساختمانها و مجتمع های بزرگ ،مساجد ،حسینیه ها و ساختمانهای سه طبقه و بالاتر که در مسیر شبکه آب شیرین قرار دارند می باشد

. 21- قیمت هر لیتر آب شیرین (سکوهای آبسار در سطح شهر) چه میزان می باشد؟

قیمت هر لیتر 35/8 ریال بوده که 20 لیتر آن معادل 167 ریال محاسبه می گردد. در صورت استفاده از کارت مبلغ 4200 ریال هزینه کارت به مقدار قابل  مصرف در کارت اضافه می گردد.

22- عمق شبکه فاضلاب تا سطح زمین تا چه حدی بوده و چگونه تعیین می گردد؟

عمق شبکه فاضلاب به عوامل مختلف از قبیل شیب محل و شبکه و عمق لوله های اصلی محل مذکور بستگی داشته که حداقل عمق در لوله گذاری های جدید 8/2 متر از سطح آسفالت کوچه(سطح آب رو) می باشد که به منظور نصب ،خروجی منازل نباید بیش از 2/2 متر باشد که با رعایت اصول شهر سازی این عمق امکان پذیر  می باشد .لازم به ذکر است در شبکه های قدیم این عمق تا 2 متر نیز  کاهش پیدا می کند.

 

 
منوی اصلی
ترجمه
loading ?? ??? ????? …
سایتهای مرتبط
پرداخت الکترونیکی

پیغام روزانه
اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جاَّءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَكَسانى ضِياَّئَهُ وَ اَنَا فى نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَكَما اَبْقَيْتَنى لَهُ فَاَبْقِنى لاِمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لا تَفْجَعْنى فيهِ وَ فى غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالى وَ الاْيّامِ بِارْتِكابِ الْمَحارِمِ وَ اكْتِسابِ الْمَأ ثِمِ وَ ارْزُقْنى خَيْرَهُ وَ خَيْرَ ما فيهِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ وَ اصْرِفْ عَنّى شَرَّهُ وَ شَرَّ ما فيهِ وَ شَرَّما بَعْدَهُ اَللّهُمَّ اِنّى بِذِمَّةِ الاِْسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفِ اللّهُمَّ ذِمَّتِىَ الَّتى رَجَوْتُ بِها قَضاَّءَ حاجَتى يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لى فِى الْخَميسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَها اِلاّ كَرَمُكَ وَ لا يُطيقُها اِلاّ نِعَمُكَ سَلامَةً اَقْوى بِها عَلى طاعَتِكَ وَعِبادَةً اَسْتَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِكَ وَ سَعَةً فِى الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِنَنى فى مَواقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَ تَجْعَلَنى مِنْ طَوارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فى حِصْنِكَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلى بِهِ شافِعاً يَوْمَ الْقِيمَةِ نافِعاً اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ.
آمار سایت
اعضا : 624
محتوا : 1864
لینک وب ها : 59
بازدیدکنندگان : 2116321